Praktisk information

Center-Linje 10 er placeret på Nørrevangsskolen i Randers. Vi består af 8 linjer med elever der har valgt at blive udfordret såvel fagligt som på deres personlige interesser.

INFOMØDE OM SKOLEÅRET 2019-2020 AFHOLDES ONSDAG D. 23. JANUAR 2019 KL: 19-21

Som elev i 10. klasse forventer vi, at du medbringer en bærbar/tablet. Hvis du ikke selv har en, er det for et mindre beløb, muligt at leje en bærbar (+ skab).

Du skal i samarbejde med UU/skolevejlederen udarbejde en personlig uddannelsesplan i løbet af året. Du vil udover individuel rådgivning og vejledning via information om ungdomsuddannelserne, præsentationskurser, brobygning, praktik og uddannelsesdage få et bedre grundlag for at træffe dit uddannelsesvalg.

I 10. klasse skal du udføre en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO), som skal tage udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan. Opgaven skal være afsluttet inden d. 1. marts - og altså inden sommerens prøver.

Alle elever skal i brobygning på mindst to forskellige uddannelser af 3 og 2 dages varighed. Den ene skal være en erhvervsrettet uddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Der vil også være mulighed for frivillig brobygning og ulønnet praktik.

Du vil blive tilbudt deltagelse i en fælles studietur i løbet af året, som oftest uge 41. Du må påregne en egenbetaling på ca. 2.000 kr. (for International Linje dog ca. 6000 kr.). Kan du ikke deltage, planlægges alternativ undervisning for dig - men da studieturen er et vigtigt element i skoleåret og en del af undervisningen, er det vigtigt, at du er en del af denne tur.

Forventninger og regler

Her kan du læse om vores regler og de forventninger, vi har til dig, der går i Center-Linje 10 - og dig, som påtænker at starte i vores 10. klassecenter.