Praktisk information

Center-Linje 10 er placeret på Nørrevangsskolen i Randers. Vi består af 8 linjer med elever der har valgt at blive udfordret såvel fagligt som på deres personlige interesser.

INFOMØDE OM SKOLEÅRET 2020-2021 AFHOLDES ONSDAG D. 27. JANUAR 2021 KL: 19-21

FÆLLES INFOMØDE MED ALLE 10. KLASSES TILBUD I RANDERS TORSDAG D. 21/1 2021 I KULTURHUSET FRA KLOKKEN 16:00.

Som elev i 10. klasse forventer vi, at du medbringer en bærbar/tablet. Hvis du ikke selv har en, er det muligt at låne en bærbar.

Du skal i samarbejde med UU/skolevejlederen udarbejde en personlig uddannelsesplan i løbet af året. Du vil udover individuel rådgivning og vejledning via information om ungdomsuddannelserne, præsentationskurser, brobygning, praktik og uddannelsesdage få et bedre grundlag for at træffe dit uddannelsesvalg.

I 10. klasse skal du udføre en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO), som skal tage udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan. Opgaven skal være afsluttet inden d. 1. marts - og altså inden sommerens prøver.

Alle elever skal i brobygning på mindst to forskellige uddannelser af 3 og 2 dages varighed. Den ene skal være en erhvervsrettet uddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Der vil også være mulighed for frivillig brobygning og ulønnet praktik.

Du vil blive tilbudt deltagelse i en fælles studietur i løbet af året, som oftest uge 41. Du må påregne en egenbetaling på ca. 2.000 kr. (for International Linje dog ca. 6000 kr.). Kan du ikke deltage, planlægges alternativ undervisning for dig - men da studieturen er et vigtigt element i skoleåret og en del af undervisningen, er det vigtigt, at du er en del af denne tur.

Forventninger og regler

Her kan du læse om vores regler og de forventninger, vi har til dig, der går i Center-Linje 10 - og dig, som påtænker at starte i vores 10. klassecenter.

Fra lærerside lægger vi op til:

 • at sikre dig et højt fagligt niveau.
 • engagerede lærere der kan lide at undervise og være sammen med unge.
 • et godt arbejdsmiljø.
 • stor grad af selvstændighed.
 • åbenhed.
 • elevdemokrati og medindflydelse.

Derfor forventer vi, at du:

 • har lyst til at lære noget.
 • vil engagere dig i 10. klasseåret og i centret.
 • vil være med til at opbygge et attraktivt ungdomsmiljø.
 • har lyst til at prøve selv af.
 • har lyst til at gå i dialog.
 • tør have en mening.
 • vil være ansvarlig.
 • er parat til at ville tingene seriøst.
 • er åben over for andres meninger.
 • overholder de regler, der er ufravigelige fra lærerside.
 • er indstillet på at give dit bidrag til et godt år i 10. klasse.
 • er indstillet på at prioritere skolen højere end fritidsarbejdet.

Vi har ganske få, men vigtige regler:

 • at du ikke har mobiltelefonen tændt i undervisningstiden, udover når denne fra lærerside ønskes inddraget.
 • at du ikke spiser m.v. i timerne.
 • at det, naturligvis, ikke er tilladt for dig at drikke alkohol i skoletiden og i andre undervisningssituationer, f.eks. rejser og ture.
 • at du ikke ryger i skoletiden.
 • at du er hensynsfuld over for andre.

Hvis reglerne ikke overholdes

Hvis du ikke overholder skolens regler for orden og samvær, som gælder overalt, hvor du er med som elev i Center-Linje 10, vil du blive stillet over for konsekvenser.

Det er lærernes opgave gennem samtaler med dig og dine forældre at forsøge at få rettet op på en eventuel ”uheldig” situation.

Hvis det, du har foretaget dig, af skolen opfattes som noget groft, kan du bortvises i en uge. I så fald vil du og dine forældre blive indkaldt til et møde på skolen.

I ganske særlige tilfælde kan det forekomme, at lærerne og skolen finder, at et fortsat samarbejde er umuligt. I sådanne tilfælde kan det komme på tale at udskrive dig fra Center-Linje 10.

I så fald vil du og dine forældre blive indkaldt til en samtale med ledelsen og skolevejlederen for at drøfte situationen med henblik på at finde den bedste løsning for dig.

Skolen har pligt til at sørge for, at du i så fald overflyttes til ”en anden uddannelses- eller beskæftigelsesforanstaltning”.