Opgave (OSO)

Du arbejder i en uge med din Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO), som består af en rapport, et produkt og en afsluttende fremlæggelse.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)

Opgaven er individuel, men hvis der er sammenfald med uddannelsesønsker i to uddannelsesplaner, er det tilladt at være to personer om opgaven - men det er ikke sikkert, at det er en fordel!

Hensigten med opgaven er at give dig mulighed at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i dine nuværende tanker omkring dit fremtidige uddannelsesvalg og din uddannelsesplan og aktiviteter, der knytter sig hertil, f.eks. erhvervspraktik, uddannelsesbesøg, kammerater og familie.