Opgave (OSO)

Du arbejder i en uge med din Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO), som består af en rapport, et produkt og en afsluttende fremlæggelse.

Opgaven er individuel, men hvis der er sammenfald med uddannelsesønsker i to uddannelsesplaner, er det tilladt at være to personer om opgaven - men det er ikke sikkert, at det er en fordel!

Hensigten med opgaven er at give dig mulighed at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i dine nuværende tanker omkring dit fremtidige uddannelsesvalg og din uddannelsesplan og aktiviteter, der knytter sig hertil, f.eks. erhvervspraktik, uddannelsesbesøg, kammerater og familie.