International

International linje er en linje, hvor der bliver lagt vægt på det internationale aspekt.

International linje får du undervisning, erfaringer og oplevelser, der ruster dig og dine kammerater til at kunne begå jer i en stadig mere globaliseret verden.

Vi vægter sprog og viden om verden omkring os, og derfor skal du være interesseret i at blive introduceret for forskellige sprog på begynderniveau, altså et 3. fremmedsprog.

Vi arbejder også teoretisk med globalisering i faget ”Internationalt samfundsfag”, hvor vi forsøger at forstå og finde forklaringer på nogle af de store forandringer, som præger vores verden.

Du behøver ingen særlige forudsætninger for at gå på linjen, men det er vigtigt, at du er interesseret i samfundet og verden omkring dig, og at du er åben over for andre kulturer og mennesker.

International linje tilbyder 6 linjelektioner om ugen.