Linjer og fag

Lad dig inspirere af nogle af de mange spændende linjer Center-Linje 10 tilbyder.

I 10. klasse skal du have mindst 28 lektioner pr. uge. Du skal have 19 obligatoriske lektioner pr. uge, og derudover skal du vælge mindst 11 andre lektioner. Disse lektioner kan vælges blandt de fag, Center-Linie10 tilbyder eller blandt de fag, Randers Ungdomsskole tilbyder.

Obligatoriske  fag

De obligatoriske fag er dansk, matematik, engelsk og samfundsfag samt de linjetimer, der følger den linje, du har valgt. Derudover er der valgfag (tysk, fysik/kemi og lektiecafe)

  • Dansk, 7 lektioner
  • Matematik, 6 lektioner
  • Engelsk, 4 lektioner
  • Tysk, 4 lektioner (valgfag)
  • Samfundsfag, 3 lektioner
  • Fysik/kemi, 2 lektioner (valgfag)
  • Linjetimer, 6 lektioner