E-sport Linjen

Linjen er for dig som interesserer sig for E-Sportens verden.

For dig som interesserer sig for e-sportens verden!

Vi vil, blandt andet arbejde med at styrke dine kompetencer inden for stresshåndtering, overblik, sundhed, kommunikation, strategi, kontekstanalyse, præstationsoptimering og basal programmering.

Fysisk træning er også et naturligt og vigtigt element på E-Sport Linjen! Undervisningen vil være bygget op om forskellige temaer der dækker de ovenstående elementer.

E-Sport Linjen tilbyder 6 linjelektioner om ugen.