Linjefag A & B niveau

På denne side kan du se hvilke linjefag du kan vælge i skoleåret 2021/2022.

I 10. klasse skal du have mindst 28 lektioner pr. uge. Udover de obligatoriske fag (dansk, matematik, engelsk og samfundsfag) kan du vælge tysk og fysik/kemi. Vælger du hverken tysk eller fysk/kemi så skal du have lektiecafé.

Linjefagene læse som A-niveau (hele skoleåret) og B-niveau (1 semester). Du skal vælge ét A-linjefag og to B-linjefag.

Obligatoriske  fag

De obligatoriske fag er dansk, matematik, engelsk og samfundsfag samt de linjetimer, der følger den linje, du har valgt. Derudover er der valgfag (tysk, fysik/kemi og lektiecafe)

  • Dansk, 7 lektioner
  • Matematik, 6 lektioner
  • Engelsk, 4 lektioner
  • Tysk, 4 lektioner (valgfag)
  • Samfundsfag, 3 lektioner
  • Fysik/kemi, 2 lektioner (valgfag)
  • Linjefag, 6 lektioner