Fag

De obligatoriske fag er dansk, matematik, engelsk og samfundsfag samt de linjetimer, der følger den linje, du har valgt. Derudover er der valgfag (tysk, fysik/kemi og lektiecafe)

Som elev i 10. klasse skal du have det, der svarer til mindst 28 lektioner pr. uge. Måske har du flere timer en uge og færre timer en anden uge.

  • Dansk, 7 lektioner
  • Matematik, 6 lektioner
  • Engelsk, 4 lektioner
  • Tysk, 4 lektioner (valgfag)
  • Samfundsfag, 3 lektioner
  • Fysik/kemi, 2 lektioner (valgfag)
  • Linjetimer, 6 lektioner